Factor

Trading

Jednym z najefektywniejszych instrumentów alokacji zasobów energetycznych a także stopniowego wycofywania wysoko emisyjnych paliw kopalnych jest rynek.

Factor Trading aktywnie angażuje się w życie różnego rodzaju rynków związanych z ochroną środowiska współpracując z bardzo szeroką bazą firm. Oferuje informacje, wiedzę i dostęp do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), krajowych i międzynarodowych gwarancji pochodzenia oraz dobrowolnych rynków emisji dwutlenku węgla.

Oferowane usługi

EU ETS

Materiały informacyjne

Factor Trading publikuje biuletyny na temat ewolucji EUA, a także miesięczne sprawozdania na temat zmian regulacyjnych i innych kluczowych kwestii rynkowych.

Dostęp do rynku

Factor Trading oferuje realizację operacji handlowych w zakresie uprawnień do emisji ważnych w ramach EU ETS, takich jak europejskie uprawnienia do emisji (EUA), lotnicze uprawnienia do emisji (EUAA) oraz kredyt węglowy z Mechanizmu Czystego Rozwoju ONZ (CER).

Strategie kupna / sprzedaży

Factor Trading oferuje optymalizację transakcji kupna i sprzedaży EUA poprzez różnego rodzaju instrumenty, między innymi transakcje terminowe typu forward, opcje i zakupy po średniej cenie. Dla tych, którzy szukają rentowności lub po prostu chcą sprzedać Factor Trading umożliwia dokonania transakcji typu REPO, SWAP i/lub SPOT.

Lotnictwo

Factor Trading wspiera linie lotnicze oferując możliwości doradztwa w zakresie nowego systemu CORSIA. Ponadto, linie lotnicze mają do dyspozycji współpracę w zakresie transakcji dotyczących zakupu.

 

Usługi dodatkowe

Factor Trading oferuje doradztwo w zakresie otwierania rachunków lub umarzania emisji w imieniu osób trzecich dla tych firm, które nie posiadają rachunków w KOBIZE a także oferuje wsparcie w procesie umarzania emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rynek dobrowolny

Factor udostępnia informacje na temat aktywów głównych standardów dobrowolnego rynku emisji (VCS - VERRA, CER - ONZ i The Gold Standard) jak również wspiera przedsiębiorstwa w kompensacji śladu węglowego i osiąganiu neutralności klimatycznej.

Gwarancje pochodzenia (GO)

Factor opracowuje strategie kupna i sprzedaży GO w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w celu maksymalnej optymizacji rentowności GO mając na uwadze ciągłą zmienność rynku.