Factor

System monitorowania i raportowania postępów we wdrażaniu NDC Salwadoru

Stan projektu:
W realizacji
Rozwiązanie:
CO2
Klient:
Międzynarodowa i Iberoamerykańska Fundacja na rzecz Administracji i Polityki Publicznej (FIIAPP)
Data:
2018 -

Głównym założeniem projektu jest wsparcie Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych (MARN) Salwadoru w opracowaniu internetowego systemu monitorowania i raportowania postępów wdrażania Zdefiniowanego Wkładu Finansowego (NDC), zgodnie z wymogami określonymi w Porozumieniu Paryskim w sprawie Ram Przejrzystości i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDA).

Powiązane projekty