Factor

Sustainability

Średnio- i długoterminowe modele biznesowe muszą uwzględniać możliwości wynikające z innowacji, zrównoważonego rozwoju i optymalnego zarządzania łańcuchami wartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o poszukiwanie nowych rynków i źródeł finansowania, czy też o potrzebę konkurowania z międzynarodowymi firmami, globalna zrównoważona i innowacyjna wizja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Oferowane usługi

Nasze usługi sięgają od opracowania kompleksowej strategii na rzecz innowacji, zrównoważonego rozwoju czy gospodarki obiegowej, po doradztwo w zakresie dostępu do funduszy klimatycznych.

  • Finansowanie klimatyczne. Factor doradza instytucjom publicznym i prywatnym w zakresie oceny i procedur uzyskiwania dostępu do funduszy klimatycznych, takich jak Fundusz Klimatyczny, w celu realizacji projektów związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i dostosowywaniem się do nich.
  • Strategie gospodarki o obiegu zamkniętym. Bazując na naszym doświadczeniu w projektach związanych z obliczaniem śladu węglowego, wodnego i środowiskowego, pomogliśmy wielu klientom zrozumieć ich punkt startowy i wdrożyć zrównoważone strategie działania. Pozwala nam to na usprawnienie procesu zmniejszając negatywny wpływ na środowisko.

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój. Factor wspiera firmy, organizacje i rządy w poprawie wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Wspieramy rozwój strategii zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na różnych czynnikach, które go warunkują (zdrowie, środowisko naturalne, komunikacja, planowanie przestrzenne, usługi), na zarządzaniu grupami docelowymi oraz na zintegrowanej sprawozdawczości (raporty zrównoważonego rozwoju, plany i inicjatywy komunikacyjne, takie jak DJSI czy CDP), a także na strategiach dla Agendy 21.