Factor

Energy

W 2011 r. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zainicjował globalną inicjatywę "Sustainable Energy for All", w ramach której wyznaczono trzy bardzo ambitne i współzależne cele na 2030 rok: zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych; podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej; oraz podwojenie udziału energii odnawialnej w światowej strukturze energetycznej. W Factor Energy dzień w dzień dokładamy wszelkich starań, aby osiągnięcie tychże celów stało się rzeczywistością.

Będąc obecni w ponad 40 krajach wspieramy klientów w sektorów zarówno publicznego jak i prywatnego w opracowywaniu nowych modeli biznesowych a także projektowaniu i wdrażaniu programów regulacyjnych mających na celu przyspieszenie transformacji energetycznej.

Oferowane usługi

  • Ramy regulacyjne. Towarzyszymy władzom rządowym w projektowaniu i wdrażaniu ram regulacyjnych sprzyjających przejściu na zrównoważony model energetyczny. W tym kontekście zajmujemy się prowadzeniem licytacji projektów energii odnawialnej, opracowujemy programy finansowania projektów efektywności i energii odnawialnej czy też kodeksów technicznych zrównoważonego budownictwa.
  • Nowoczesne modele biznesowe. Nagły wzrost nowoczesnych technologii w zakresie generowania energii stworzył nowe atrakcyjne możliwości biznesowe. W celu urzeczywistnienia tych możliwości pomagamy naszym klientom w strategicznej analizie biznesowej, identyfikując mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia i słabości, a następnie opracowujemy skuteczne strategie biznesowe. Analizujemy m.in. możliwości realizacji autokonsumpcji, bezpośrednich zakupów na rynku hurtowym, czy też optymalnego wyboru umowy.

  • Systemy gospodarowania energía. Poprzez rozbudowę systemów gospodarowania energią wspieramy przedsiębiorstwa i organizacje w opracowywaniu i wdrażaniu polityki energetycznej, a także w zarządzaniu tymi elementami ich działalności, produktami lub usługami, które współdziałają z wykorzystaniem energii. W tym obszarze opracowujemy między innymi audyty energetyczne i wdrażanie ISO 50.001.

  • Kształcenie. Transformacja energetyczna stwarza nowe możliwości, ale także wymaga nowych zdolności. Dlatego też we współpracy w podmiotami administracji publiczej opracowujemy i realizujemy programy szkoleniowe w zakresie projektowania i wdrażania przepisów energetycznych, mechanizmów zarządzania energią oraz promowania energii odnawialnej, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.