Factor

CO2

Zmiany klimatyczne stały się największym wyzwaniem na arenie międzynarodowej jednocześnie napędzając przemianę modeli biznesowych i energetycznych przedsiębiorstw na całym świecie.

Dzięki naszemu ponad piętnastoletniemu doświadczeniu oferujemy naszym klientom, z sektora zarówno publicznego jak i prywatnego, szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych a także adaptacji do obecnych już zagrożeń klimatycznych.

Aby bliżej zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą zmian klimatycznych możesz odwiedzić stronę www.factorco2.com.

Oferowane usługi

W skład oferowanych przez nas usług wchodzą między innymi rozliczanie emisji gazów cieplarnianych, analiza podatności na zmiany klimatyczne, opracowywanie strategii czy rozliczanie instrumentów rynkowych.

  • Księgowość dotycząca klimatu i środowiska. W Factor CO2 sporządzamy inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń atmosferycznych, śladów węglowych, wody, ekologicznych lub środowiskowych oraz badania biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla. Posiadamy ogromne doświadczenie w sporządzaniu modeli projekcji emisji; badań analitycznych takich jak „rachunkowość satelitarna” emisji atmosferycznych i gazów cieplarnianych, wykresów redukcji emisji kosztów krańcowych.
  • Adaptacja i klimatologia. W tej dziedzinie pomagamy zrozumieć, jak zmiany klimatyczne mogą na nas wpłynąć i co powinniśmy zrobić, aby dostosować się do ich skutków. W tym celu opracowujemy analizy wrażliwości i zagrożeń klimatycznych, analizując ich skutki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

  • Strategia i plan działania. Konstruujemy strategię działania opartą na planach redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju ekologicznego, analizach efektywność-koszty oraz strategiach neutralizacji emisji dwutlenku węgla. Opracowujemy również plany działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, z wykorzystaniem różnych metodologii, takich jak analiza koszty-korzyści czy analiza wielokryteriowa.

  • Instrumenty rynkowe. W wielu przypadkach działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego są wspierane przez różnego rodzaju instrumenty rynkowe. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy wsparcie w opracowywaniu systemów monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) oraz pomoc w zakresie zgodności rynków emisji dwutlenku węgla z przepisami (np. Europejski System Handlu Emisjami lub EU ETS).

  • Mechanizmy redukcji emisji. Od ponad dziesięciu lat pracujemy w ramach takich programów jak Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) czy Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA). Opracowaliśmy również projekty w ramach norm krajowych lub rynku dobrowolnego (VCS, projekty klimatyczne itp.) Z drugiej strony, istnieje także wiele projektów, w których stworzyliśmy i wdrożyliśmy systemy monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji (MRV).