Factor

Analiza Aukcji Energii Odnawialnej i Partycypacyjnych Projektów Obywatelskich

Stan projektu:
Zakończony
Rozwiązanie:
Energy
Klient:
REN 21
Data:
2017

W ostatnich latach aukcje energii odnawialnej stały się jednym z najbardziej popularnych mechanizmów wsparcia dla rozwoju projektów prowadzonych na dużą skalę. Liczba krajów, które przeprowadziły aukcje, wzrosła z 6 w 2005 roku do 67 w 2016 roku, które miały miejsce w 34 krajach, z czego 12 z nich odbyło się w Ameryce Łacińskiej. Większość aukcji energii odnawialnej dotyczyła energii fotowoltaicznej i wiatrowej.

Niepożądanym efektem aukcji jest wykluczenie projektów opracowywanych przez obywateli w sposób partycypacyjny. W analizie przeprowadzonej przez firmę Factor na zlecenie REN21 wskazano powody, dla których aukcje wykluczają projekty obywatelskie. Zaproponowano także kompleksowe rozwiązanie w zakresie wspierania tego rodzaju inicjatywy obywatelskiej, oparte na trzech filarach: cele średnio- i długoterminowe; wprowadzenie gwarantowanych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz utworzenie organu odpowiedzialnego za wspieranie projektów obywatelskich.

Realizacja tego raportu plasuje Factor jako lidera w zakresie analizy i projektowania aukcji energii odnawialnej.

W poniższym linku można znaleźć przeprowadzoną analizę:

http://www.wearefactor.com/docs/LAC_REN21.pdf

Powiązane projekty